Надзейная польская фiрма Omnigena пастаянна абнауляе асарцiмент сваей прадукцыi.
Мы клапацiмся аб якасцi нашай прадукцыi, сача за дaугавечнасцю нашаго абсталявання.
Прадукцыя Omnigena Гродна у горадзе прадстаулена добра.
Па вулiцэ сонечнай 5 можна купiць помпу Omnigena па аптовай каштоунасцi.
Мы працуем з IП ды фiрмамi па гнудкiм умовам, радыя любому супрацоунiцтву.
На жаль мы не працуем с уласнымi асобамi.